OR trainingen

Diverse OR/PVT trainingen op het gebied van medezeggenschap, communicatie, teambuilding en arbeidsvoorwaarden. Voor startende en ervaren ondernemingsraden. De trainingen zijn altijd maatwerk en gericht op kennisoverdracht en gedragsverandering