Advies

Inschakeling als externe deskundige bij adviesaanvragen en instemmingsverzoeken rond reorganisatie, personeelshandboek, arbeidsvoorwaarden, ARBO wetgeving en duurzame inzetbaarheid. Van schrijven van advies tot onderhandelen met directie. Ook bij het -in samenspraak met management- opzetten van (nieuwe) medezeggenschapsstructuur.