DIALOOG RENDEERT!

 

Bel ons: 06-28716552

 

Elke opdracht wordt gestart met een plan van aanpak met duidelijke doelstellingen en tijdsplanning. Om de duurzaamheid van onze interventies te garanderen hechten wij aan een zorgvuldige intake en willen wij de bevindingen van onze gesprekspartners kunnen toetsen in de organisatie. Daarom nemen wij ook graag een kijkje in uw organisatie.

Omdat onze producten en diensten high impact hebben vragen wij regelmatig feedback van onze klanten.

Een voorwaarde voor het slagen van onze projecten is de aanwezigheid van tegenspraak.

 

Tegenspraak is vandaag de dag hard nodig. De kranten staan vol met voorbeelden waarin tegenspraak heeft gefaald. Raden van Toezicht, ondernemingsraden en MT leden hebben de dure plicht tegengas te geven. En de bestuurder moet bereid zijn om te luisteren en tegenspraak te organiseren. Alleen in tweerichtingverkeer kan tegenspraak gedijen. De opbrengst van tegenspraak is evident: betere besluiten, meer draagvlak, minder fouten, meer betrokkenheid en minder personeelsverloop.