DIALOOG RENDEERT!

 

Bel ons: 06-28716552


Veranderingen in de markt vragen om andere manier van werken, met uiteraard consequenties voor personeel en arbeidsvoorwaarden. Mensen blijven ook langer aan het werk. Er wordt steeds meer van de medewerkers gevraagd: functies veranderen regelmatig en veel organisaties krijgen om de zoveel jaar een andere structuur.

 

Uitgangspunt bij duurzaam reorganiseren is het creëren van draagvlak, zodat het niet blijft bij (pijnlijke) incidentele ingreep maar vooral samen met medewerkers wordt gebouwd aan de organisatie van morgen. De OR kan in dit traject constructief adviseren wanneer zij op tijd bij de besluitvorming wordt betrokken. Oog voor de continuiteit van de organisatie gaat wat ons betreft hand in hand met de aandacht voor belangen van getroffen medewerkers.

 

MZinActie kan als projectleider het volledige reorganisatietraject coordineren en uitvoeren. Vanaf het opstellen van de adviesaanvraag voor de OR, het indienen van de collectieve ontslagaanvraag tot aan de -vaak moeizame- onderhandelingen met de vakbond over een Sociaal Plan.